Historie


Historie tance v Pelhřimově je dlouhá a bohatá. Naše skupina se snaží navázat na tuto tradici a pokračuje v práci Jana Kulíka, který se i v současnosti stále aktivně zabývá tancem. V tanečním klubu se soustřeďují lidé z Pelhřimova i okolí, kteří se zaujetím věnují tanci svůj volný čas a nejsou jim lhostejné možnosti a úroveň kulturního života ve městě. Všichni prošli profesionálně vedenými tanečními kurzy a školeními. Klub navazuje na historii tanečních sdružení ze 70. a 80. let 20. století a jeho novodobá historie začíná v roce 1997. Taneční klub Pelhřimov byl do roku 2007 organizovaným, ale neregistrovaným sdružením mladých lidí se zájmem o tanec. Tento stav se změnil registrací tanečního klubu coby občanského sdružení. Předsedou klubu je jeden z jeho prvních členů Lubomír Anděl. Břímě choreografií tanečních formací leží na bedrech Jana Joneše a Lubomíra Anděla.

Ze statutu klubu vyplývá jeho neziskovost a proto je závislý na grantech a pomoci veřejných dotací. Dlouhodobou a aktivní spoluprácí má klub hlavně s městem Pelhřimov a jeho příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Pelhřimova a nově také i s Krajem Vysočina a několika soukromými sponzory.

Se svým repertoárem vystupuje náš klub na rozličných společenských akcích již od roku 1998. Do roku 2007 bylo každoročně secvičeno jedno nové skupinové vystoupení, se kterým se klub prezentoval na plesech a jiných společenských akcích konaných v Pelhřimově a okolí. Postupem času tak vznikla nabídka různých tanečních choreografií. Zároveň v roce 2007 klub získal do svých řad nové členy. V tomto roce také jeho členové absolvovali několik profesionálních tanečních soustředění a školení.

Během podzimu 2007 klub obnovil tradici tančíren a zároveň uspořádal úspěšný Ples Tanečníků, na kterém předvedl své umění veřejnosti. Tato kulturní akce věnovaná široké veřejnosti se setkala se značným ohlasem. Obě tyto akce měly za úkol přilákat návštěvníky na taneční parket, kteří zde mají příležitost zopakovat si, co se naučili v tanečních kurzech bez ohledu na to, zda jsou jejich nedávnými či dřívějšími absolventy.

Komentáře jsou uzavřeny.